Don Walsh the Bathyscaph Trieste Story. (english)

31 jan 2014 19:271020

Don Walsh, a Captain of the US Navy and a pioneer in his field, talks about the first underwater explorers to reach the deepest places in the ocean. He also tells us what is happening today in underwater exploring. Filmed at the IVA (Academy of Engineering Sciences) premises in Stockholm for Travelers Club.

Don Walsh, Kommendör i US Navy och en pionjär inom sitt område, berättar om de första undervattensforskarna som nådde de djupaste platserna i havet och om det som händer i dag i undervattensforskningen. Filmad på IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin) för Travelers Club.

Läs mer