"Die Herta aus Wien": EN FOLKHEMSPROFIL

30 Nov 2016 17:431650

Herta Fischer blir 97 år i maj 2017. Hon är född i Wien o kom som 18-åring flykting undan nazismen till Sverige. Nu har hon efter snart
80 år i Sverige bakom sig en lång karriär som konsertpianist, kulturpersonlighet, politiker, folkbildare o eldsjäl. Hon har verkat både inom kommunalpolitiken o landstinget. Hon har gjort insatser såväl inom ABF och Hyresgästföreningen som andra folkrörelser. Särskilt har hon verkat för att förbättra situationen för de som lider av psykisk ohälsa.

Read more