Solidaritet med Malmös Judar

08 Feb 2016 01:572150

Under 2012 drabbades flera Malmöbor med judisk tro av trakasserier. Som en reaktion på detta samlades flera hundra personer med olika religioner vid Raoul Wallenberg-monumentet, nära Nybroplan i Stockholm, en söndag i början av oktober 2012 för att genomföra en solidaritetsmanifestaion
med Malmös judar. Bland de många talarna från olika partier o organisationer fanns bla andra Erik Ullenhag (fp), integrationsminister, samt förre partiledaren för socialdemokraterna Mona Sahlin. Willy Silberstein, ordförande för "Svenska Kommittém Mot Antisemitism", poängterade starkt att kampen mot antisemitism också är en kamp riktad mot förföljelse av andra etniska o religiösa grupper. Detta var ett tema som återfanns hos många deltagare o talare som påpekade att även kampen mot islamofobi är viktig
vid sidan av bekämpandet av antisemitism.

Read more