Mudar Zahran in Stockholm ( English & Swedish )

08 Jan 2014 16:50500

Mudar Zahran is described by the media as the leader of the “Palestinians in Jordan”. Under pressure from the Hashemite regime in Jordan, and in the aftermath of serious threats, Mr. Zahran fled to the UK in 2010 where has been granted asylum by the UK Government. Mr. Zahran has been under relentless threats, eventually forcing him even to change the university where he was studying for his PhD in 2012
Mr. Zahran received serious threats of harm by Jordanian government’s loyalists that drew the attention and concern of the University of Bedfordshire where he was a PhD student. The threats were published by Akher Khabar newspaper, an Arabic-speaking newspaper in the US. Mr. Zahran had to switch his house and move to a different town in the UK in fear of threats, his move was supported by a written letter of understanding from UK Parliament
Member Gavin Shukur.

Mudar Zahran beskrivs av media som ledare av "palestinier i Jordanien". Efter påtryckningar från Hashemitiska regimen i Jordanien, och i efterdyningarna av allvarliga hot, mr Zahran flydde till Storbritannien år 2010, där har beviljats ​​asyl av den brittiska regeringen. Mr Zahran har varit under obevekliga hot, till slut tvingade honom till och med att ändra det universitet där han studerade för sin doktorsexamen i 2012
Mr Zahran fick allvarliga hot om från jordanska regeringens lojalister som drog uppmärksamhet till sig och orsakad oro vid universitetet i Bedfordshire, där han var en doktorand. Hoten publicerades av Akher Khabar tidningen, en arabisktalande tidningar i USA. Mr Zahran tvungen att byta hus och flytta till en annan stad i Storbritannien pga hon. Flyttning fick stöd av i brev med förståelse från den brittiska parlamentsledamoten Margaret Moran.

Les mer