Stefan Löfvén vid minnesdag över förintelsen, Stockholm 2013

01 Feb 2014 06:383170

Den 27:e januari 2013 högtidlighölls i synagogan i Stockholm minnesdagen för förintelsens offer. Bland hedersgästerna märktes
kronprinsessan Victoria, prins Daniel och partiledaren för socialdemokraterna Stefan Löfvén.
The 27th January 2013 was celebrated in the synagogue in Stockholm commemoration of Holocaust victims. Among the guests of honor were labeled
Crown Princess Victoria, Prince Daniel and leader of the Social Democrats, Stefan Löfvén.

Read more