"Åke Wilhelmsson på Tennstopet " Gästen Nicklas Källebring talar om valet 2014 (Vers 2)

01 Jan 2014 08:591120

Opinionsanalytikern Nicklas Källebring från opinionsinstitute IPSOS Sweden talar i november 2013 om de kommande valen
(EU-val samt allmäna val inkl rikdsdagsval) 2014.

Read more