"Rösten" Hans Villius

12 Mar 2014 07:375490

Hans röst var länge en av de mest kända i svensk television. Historikern o TV-mannen Hans Villius har numera gått ur tiden men
för generationer av TV-tittare var hans särpräglade röst en garanti för
saklighet o kunskap.

Read more